Roky naše osmičkové…

  Roky naše osmičkové… Mnohí si už všimli skutočnosť, že viaceré roky končiace sa osmičkou boli pre náš národ, ale aj pre cirkev, poznamenané mnohými významnými udalosťami, ktoré často znamenali veľký obrat v živote cirkvi, alebo štátu. Častejšie ako iné roky priniesli zmeny, ktoré mali ďalekosiahly dosah na ďalšiu existenciu, alebo vývoj národného a cirkevného spoločenstva. Všimnime si niektoré z nich, ktoré vyššie uvedené konštatovanie potvrdzujú, počnúc od tých prvých známych z úsvitu dejín našich predkov.   1. Udalosti a zmeny z prvého tisícročia po Kristu. Rok 448. Jeden z prvých dôkazov o príchode a pobyte Slovanov v Karpatskej kotline,...

Z klenotnice múdrosti

Výzva Jána Krstiteľa k jeho dobe a k jeho národu preniká veky a znie až k nám, i dnes. Príchodom Ježišovým nijak nestratila na význame, ba naopak ešte viac je zosilnená. Veď zopakoval ju aj sám Pán Ježiš Kristus. I On volal tými istými slovami: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 4,17). Pokánie nie je niečo k času viazaného, ale je to ustavičné vyznávanie svojej malomocnosti, ustavičné volanie o pomoc, ustavičná snaha zlepšovacia. Nuž a či toto pokánie naša doba, všetky národy dneška, my sami jednotlivo i spolu nepotrebujeme? Či naša dnešná civilizácia nemá svoje strašné rakoviny, veľmi často podobné onej z helenistickej doby? Či i dnes nevidíme tisíc a tisíc ukážok...

Mocnejší ako Ján Krstiteľ

                                                                   Mocnejší ako Ján Krstiteľ Daj nám čuť zvesť Tvojho slova, že k nám ideš znova, znova, potešiť nás, pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti! Amen (M.R) Mt 3, 1-12: “V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej (2) a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa...