Keď je žatvy mnoho a pracovníkov málo

                 Keď je žatvy mnoho a pracovníkov málo Zhromažď, Pane, stádo svoje žitím rozohnané, v nebezpečí ochráň nás, veď a spas! Tvoj hlas heslom nech je pre nás v tomto svete skleslom a hoc zmkrla by i smrti chvíľa, záštitou nám večná Tvoja sila. Amen (MR) Mt 9, 35 – 38: “Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (36) Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. (37)...

Spievajme Hospodinu novú pieseň

      Spievajme Hospodinu novú pieseň Kriste, keď necháš nás do času na seba, len daj nám, čo duši i telu potreba! Veď nás Duchom svojim, a počuj naše chvály, aby sme s vernými v nebi Ti spievali. Amen  Sk 16, 25 – 34:      “Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. (26) Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. (27) Keď sa žalárnik prebudil a dvre väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa...