Zlatica Oravcová – Vďaka Svätej Trojici

Bože, Otče, Ty si stvoril nebesá i zem a hviezdam dal si oči plamenisté. Ja v každom kvietku Tvoju veľkú lásku zriem, všemúdrosť Tvoju vidím v každom liste. Bože, Synu, Ty si obšil srdca môjho zem, keď skalilo ju hriechov mnohých blato. Pri nohách Tvojich svätých, Pane Kriste, dliem. Ty odpúšťaš mi, žehnáš prebohato. Bože, Duchu Svätý, Ty si duše posvätil apoštolov dľa svojej božskej vôle. Príď, tak vrúcne volám dnes zo všetkých síl, vo svojej svätej vyučuj ma škole! Ó, Trojjediný Bože, vzdávame Ti chválu, Vďaka za lásku a milosť neskonalú. Amen.

Ako sme začínali s obnovou

Ako sme začínali v službe obnovy a jednoty pred 18 rokmi Synoda: Bratislava 21.- 23. júna 2001  /Druhá časť správy predsedníctva cirkvi – Ing.J.Holčíka, CSc./ 4. Analýza a hodnotenie niektorých vnútrocirkevných problémov 4.1. Ústredie Evanjelickej Diakonie    “Osobitne je mi ľúto, že personálne problémy s vedením ED ECAV pretrvávajú tak dlho a sú z vonkajších pohľadov, podotýkam neinformovanej verejnosti, neriešené. Opak je však pravdou.          Generálne presbyterstvo trpezlivo viac ako rok sa zaoberá problémami ústredia ED ECAV. Spočiatku to boli problémy s definovaním štatútu ED ECAV, určením a vymenovaním riaditeľa a duchovného správcu ED ECAV. Zdalo sa,...

VODY – studňa v Bételi

                    V O D Y                                   Studňa v Bételi      1 Kr 13, 1 – 2, 4 – 10, 18 – 19:     “Na pokyn Hospodinov prišiel z Júdska do Bételu Boží muž, práve keď Járobeám stál pri oltári, aby kadil. Na pokyn Hospodinov zvolal proti oltáru: Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí kadievajú na tebe....

Za Timotejom Kyselicom

GBÚ ECAV zverejnil mimoriadne smutnú správu. Vyhasol život mladého organistu. Poznali sme ho ako horlivého služobníka CZ v Skalici. Pripájame sa k vyslovenej sústrasti jeho najbližším! Nech ho oslávi Pán! Rodine, priateľom a všetkým známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad tragickou smrťou mladého muža, Timoteja Kyselicu. 22 ročný organista v CZ ECAV Skalica a milovník chrámovej hudby, prišiel včera tragicky o život. Kiež dá Pán svoj pokoj a poteší tam, kde človek nedokáže. Evanjelický funebál, pieseň č. 53  Okolo nás smútok vanie, srdce žalostí, víchor smrti zhasil náhle roky mladosti, roky mladosti. Kto vie chápať ľudské bôle, slzy usuší, kto vysvetlí...

Duch Svätý – nenápadný Boh?

Duch Svätý nevidíme, nemôžeme sa Ho dotknúť, platí teda, že Duch Svätý nie je? Duch Svätý je a pôsobí v cirkvi, aj keď o Ňom málo hovoríme. Keby nebol Duch nikto z nás by nebol v chráme, nikto z nás by neveril, neexistovala by cirkev. Duch Svätý je tá „najutiahnutejšia“ Osoba Svätej Trojice. To znamená Duch Svätý nestavia do popredia seba, ale Krista. Nepriťahuje pozornosť na seba, ale priťahuje pozornosť na Božieho Syna a jednou z hlavných úloh a dielo v cirkvi je vyvýšiť Pána Ježiša Krista, tak aby všetka sláva šla Jemu. Na to je Duch, aby oslávil Krista, nie je poslaný na to, aby oslávil seba,...

Zlatica Oravcová – Jazyky akoby z ohňa

(Úryvok) Jazyky z ohňa, v srdci bodnutie, Pokánia slzy hučia dolinou – Až každá slza prijme perute A dá sa cestou spásy jedinou. Jazyky z ohňa, zasa nedeľa. Tisíce iskier vstáva z pahreby – A smelo volá duša nesmelá A každá iskra Pána velebí! Jazyky z ohňa – Srdcia otvorme! Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, v nás! – Hlásajme s Petrom mocne, pokorne: Letnice prišli, milosti je čas! Jazyky z ohňa! – Cirkev Kristova, Láskavou rukou Slovo rozsievaj! – Ó, buďme všetci Boží poslovia, S Pánom nám kynie vytúžený raj!

Jan Amos Komenský – O vnútornej láske k Duchu Svätému

Mŕtva ani pokrytecká nech nie je viera moja, spiaca alebo historická, ale bdelá, živá, hojnosť dávajúca ovocia výborného, úprimne zo srdca verného vo všetkom dostačujúca. Pritom aj moja nádej nech pevnou stálosťou pred Tebou vždy sa skvie bez akejkoľvek pochybnosti neskladajúc dúfanie vo veci pominuteľné, ale vo večne trvajúce a v Tvoje zmilovanie. Regent môj výborný, bráň a posilni ma sám aby ani ľúbezný ani odporný vietor sem ani tam mnou nemohol zakývať, ale nech v každej dobe spolieham sa na Teba, ráč mi pomáhať.