Kvetná nedeľa – predzvesť víťazstva

                                                             Kvetná nedeľa – predzvesť víťazstva F 2, 5 – 11:” Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus, (6) ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, (7) ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. (9) Preto Ho aj Boh...

Smrtná nedeľa je nová príležitosť

                                                        Smrtná nedeľa je nová príležitosť J 11, 45-53:  ”Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho, – (46) ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. (47) Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. (48) Ak Ho necháme tak, všetci uveria v Neho; prídu Rimania a zaujmú nám krajinu aj národ....

Voda na Golgote

  Voda na Golgote J 19,34: “Jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok, a hneď vyšla krv a voda”.      Ľudstvo hľadá dnes temer zúfalo vodu nielen na Zemi, ale už aj na Marse a príležitostne aj v hlbinách vesmíru. Je to pochopiteľné, lebo voda bola a je podmienkou života. V našej krajine, oplývajúcej veľkými zásobami spodnej vody i povrchových vôd, si neraz ani neuvedomujeme veľkosť tohoto bohatstva ktoré nám ešte zostalo . Neraz neveriaco krútime hlavami a nechápavo hľadíme na ľudí, ktorí dokážu žiť a prežiť aj na takom suchom mieste akým je púšť Sahara. S veľkým úsilím...

Vody v jazere Betezda

Slovensko je krajina bohatá na vody podzemné i povrchové. Mimoriadne časté sú u nás vody minerálne a tiež liečivé pramene, pri ktorých vznikli svetoznáme kúpele. Dlho by trvalo všetky vymenovať. Nedávno bola zverejnená správa, že pri dedine Pečeňady ( pri Trnave) bol objavený liečivý prameň vody v hĺbke okolo 2 500 metrov. Jeho voda má podobné zloženie ako svetoznáme voda z Vichy vo Francúzsku. Je prevdepodobné, že onedlho tu vyrastie “vodný svet”, na ktorý sa môžu tešiť osobitne ženy, keďže tento druh vody zlepšuje pleť.        Aj Palestína je zemou mnohých prameňov. Dostatok vody Hospodin Izraelcom oznámil ešte...