František Jesenský Mošovský — Ó príď, Duchu Svätý!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,ty útecho naša, sila, pomoc istá!Príď, nech nás tvoj vánok ľúby obohatí,z temnosti vyvedie k svetlu, k viere v Krista. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás diabol, svet a telo naše mámi!Pomôž nám víťaziť, by nás jedovatýprotivník nezmoril, drž stráž vždy nad nami. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás tlačia hriechy, úzkosť dušu zviera!Odhaľ nám ten prameň lásky prebohatý:Golgatu, že verný večne neumiera. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,v každom kríži, biede! Osvedč, že to práveje naše lekárstvo, balzam z neba vzatý;že jedine kríž je cesta k večnej sláve! Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,utíš všetky sváry, búre, nepokoje!Nech...

Martin Braxatoris — Turíce

Jak predpovedal skrze prorokovže učiní vec novú, cesty schodnéže spôsobí, i prúdy potokov,kde predtým púšte spráhle, neúrodné,by nehynul ľud jeho zvolenýzlou žizňou v púšti, no by — miesto piesky —rozkošnou nivou šiel, a — kojenýz vôd živých — prišiel v Kanaán nebeský: tak učinil On, sľubov plniteľvždy verný, Boh náš večne milostivý . . .Deň päťdesiaty prišiel, — Spasiteľvozvýšený, hľa, nové koná divy:Od neho prúdom splýva Svätý Duch,čo vody jarné púšťam k zúrodneniu,by sadom Božím stal sa svet, kde ruchvrie jara ducha veriacim k spaseniu. Učeníci verní pospolusú zhromaždení v túžbach, v jednej mysli — :Duch svätý v prúdoch splýva na dolu,nad hlavami, hľa, plamy pozablisly, —Prijali Ducha,...

Rehor Uram Podtatranský — Máličko . . .

(J 16, 16) „Máličko a neuzrietemňa!“ — Pán k svojim smutno vraví,keď dokonal dielo v svetea do večnej prejsť mal slávy.A to slovo boľasť tvorí,a to slovo srdce raní,a tá rana páli, horí,a duch upí v ťažkom lkaní! — Odísť má On? Pán ich milý, —a s ním túžby jejich všetky,ktoré mali, ktorým žili,zhynú jak pod mrazom kvietky!Odíde On! — Ach, a onibudú v svete sirotami!Ktože, kto sa ku nim skloní,keď tak budú sami, sami? „Máličko a neuzrietemňa!“ tak vzdychá otec milý,keď ho trápna nemoc hnetie,keď deň žitia sa mu chýli;keď tak vidí vôkol svojejplakať milých trápnej lože;dietok, ženy preúbohejvzdychy...

Peter Pavol Zgúth — Na Vstúpenie

Idúce svetom, učte národyjazykom rodným pravdy zásadám,nech uschlej duše výhon obrodíovocím Ducha, jehož pošlem vám,keď prídem k Otcu, slávy do večnej;i ponačrite z vôd, nekonečnejmilosti žľabu, nech, kto uverí,stane ku vode v rúchu vypratomsrdca a prijme hneď v krste svätomdary nádeje, lásky a viery! Hej, tak Pán riekol k učeníkom,keď na Betánskej hore sa s nimižehnajúc lúčil a vo velikomoblaku vznášal nebies v krajiny.A oni skloniac kolená svoje,veleby chvály zsielali zdrojeza Ním ku nebies výšinám jasným.Pán hore vzatý je! slávny ten skutoknech pozaženie z tvárí zármutok:že večný svitne život za časným! Pán hore vzatý je! Zplesaj rodinaBožia, velikou vďakou ku...

Kolekta (modlitba) pri spomienke na M.R.Štefánika

     Kolekta –  pri spomienke na Milana Rastislava Štefánika v Košariskách Milostivý a dobrotivý Bože, ďakujeme Ti úprimne, / že si nám býval príbytkom od pokolenia do pokolenia .// Ďakujme Ti pri dnešnej pietnej spomienke za to, že si aj náš národ povolal do svojej služby/ a obdaril si ho vernými a požehnanými služobníkmi. // Zvlášť ďakujeme spoločne za veľké a vzácne dielo syna tohoto cirkevného zboru košarišského/ za Milana Rastislava Štefánika, ktorého si pred … rokmi náhle odvolal z tejto časnosti do večnosti .// Nech spočíva navždy v Tvojom milostivom náručí / a jeho pamiatka nech je požehnaná...

Spomienka na 105.výročie smrti M.R.Štefánika

Sobota 4.mája 2024                                   Piesne: ES č.231, 696                                                                         Text: Mk 10, 43                   105.výročie smrti M.R.Štefánika “Kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je služobníkom”.    105.výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, syna košariskej evanjelickej farárskej rodiny Pavla...

Máličko

                              Máličko Keď slza bôľu lícom kanie nám, Vzkriesený Kriste, Ty nás poteš sám. Buď útechou nám už tu v časnosti a stále veď nás – k večnej radosti! Amen J 16, 16 – 23 a: “Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. (17) Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko a neuvidíte ma a zase máličko, a uvidíte ma? a Idem k Otcovi? (18) Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. (19)...

Čo je dobré?

                                               Čo je dobré?  Žd 13, 20 – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. (22) Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. (32) Vedzte, že nášho brata Timotea už...