Ako

„Ako“ je malé slovo, ale ak stojí v Biblii v spojení s poukázaním na naše spasenie tak nám veľmi mnoho objasňuje. A v tomto spojení nám všetko zjednodušuje a robí zrozumiteľnejším. Kto by nerozumel Pánovmu prehláseniu: „ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka.“ (J 3,14) Kto z veriacich by sa neradoval zo slov: „ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás … Čítať viac

Veríme a vyznávame: V tretí deň vstal z mŕtvych

         Víťazný Kriste náš, slovom, čo rozsievaš, obnov nás, vierou vzbuď a veď jak svoj ľud! Pomáhaj v pravde žiť a s Tebou víťaziť! Dsj sily ku dielu a niekdy osláv nás, v tú našu nedeľu!   Amen.  (M.R.) 1 K 15, 1 – 8, 12 -14, 20:   “Pripomínam vám, bratia, … Čítať viac

Modlitba pri hrobe rodičov M.R. Štefánika

Modlitba pri hrobe rodičov M.R.Štefánika: “Chváľte Hopodina, všetky národy! A velebte Ho všetci ľudia!Lebo nesmierna je Jeho milosť voči náma vernosť Hospodinova je naveky.Haleluja!” Ž 117 Dobrotivý Bože, Otče národov a milostivý náš Otec nebeský!Oslavujeme Ťa radostne, že si bol a zostávaš naším Hradom prepevným a naším trvalým útočišťom v každom čase. Aj náš národ … Čítať viac

250.výročie narodenia vlastenca Jána Šuleka

250. výročie narodenia vlastenca Jána Šuleka    Na starom cintoríne v Sobotišti stál hrobový kameň, na ktorom bol nápis, ktorý sa na rozdiel od samotného pomníka zachoval vďaka odpisu miestneho kňaza Pavla Beblavého. Nápis znel: „Hrobe, co v tvém lúne kryješ? Muže, jenž si pletl věnec Jak otec, manžel, vlastenec. Věnec lásky a věrnosti. Buď … Čítať viac

Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi

        Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo Ťa vyznávajú verne – bohabojne… Ó, uč i nás v pravde stáť a niesť evanjelium vďačne ku spaseniu duší.  Amen (M.R.) Žd 13, 7 – 8:       “Spomínajte na svojich vodcov,ktorí … Čítať viac

Slovenská politika podľa umelej inteligencie

O Slovensko, krajina moja O Slovensko, krajina moja,krajina krásna, no i zbrojá.Od roku deväťdesiat do dnes,mnoho zlého si prežila, nes. Škodcovia a komunisti,fašisti a ich extrémisti,všetci sa o teba snažili,no nič dobré ti nedali. Škodcovia ti sľubovali raj,no v skutočnosti bol to len čaj.Komunisti ti chceli všetko vziať,a do minulosti ťa dokopať.Fašisti ti chceli vládnuť … Čítať viac

Martin Braxatoris – K žatve

Klas zralý vábi, volá v pole –bo láska Tvoja, Bože náš!Ty požehnaním plníš role,Ty nás pri svojom sýtiš stole,nám štedré ruky otváraš. Hľa, priazne Tvojej nové znaky:na roliach dary, zlatý klas.Dvíhajúc k Tebe zbožné zraky,voláme: Príjmi vrúce vďakyjak predtým, tak aj zas a zas! Už cvendží kosa – v potu tváriľud zbiera – Bože, pomáhaji žehnaj, – nech sa … Čítať viac

Na Petra – Pavla

Peter Pavol Zgúth – Na Petra Pavla A v pravde mužia slávni, plní mocito boli, o nichž moja zneje pieseň . . .sťa hviezdy jasné v hriešnej bludu nocisa pozaskveli, keď nevery tieseňa hrôza zloby celým vládla svetom,že ľud, nehodné dieťa Božej tvári,ku nebu metal späť milosti darychŕlil kliatbou, zloreč siným retom. Ty s‘ skala … Čítať viac