Stanovisko Zboru biskupov k sčítaniu obyvateľstva

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021  20.01.22  Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku  Stanoviská a vyjadrenia Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb). Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity. Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje...

Eščte raz sčítanie ….

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021  20.01.22  Jana Nunvářová, predsedníčka Mediálneho výboru  Spravodajstvo 20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické vyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc). https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov Otázka náboženského vyznaniaNajviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc). Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%. Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania.  Pre porovnanie,...

Info o Fonde fin. zabezpečenia za r. 2021

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021  19.01.22  Predsedníctvo ECAV  Oznamy Fond finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) bol zriadený Cirkevným ústavným zákonom 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý prijala Synoda ECAV 10.10.2020 a zároveň schválila spôsob výpočtu a výšku príspevkov pre rok 2021. V zmysle §6 Zákona č. 2/2020 je finančné prostriedky fondu možné použiť iba na: platy duchovných – v súlade so Zásadami o odmeňovaní duchovných programové ciele organizované ECAV a dištriktmi – rozpočtované na konkrétnu udalosť. Príspevok na programové ciele schvaľuje Generálne presbyterstvo na základe predloženého rozpočtu príslušnou COJ Synoda ECAV 3.7. 2021 prijala  Štatút Fondu finančného...

Sčítanie obyvateľstva 2021: k ECAV sa hlási 5.3% obyvateľov SR

Podľa prvých publikovaných výsledkov ŠÚ SR:Najviac obyvateľov SR (3 milióny) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 56 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc), tvoria 4 % populácie, štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 %.

Prenasledovanie kresťanov priamo v EÚ: Fínska politička pred súdom kvôli zdieľaniu citátu z Biblie

Portál postoj.sk informuje, že poslankyňa sa budúci pondelok postaví pred súd kvôli obvineniu z podnecovania nenávisti voči homosexuálom.Kresťanskodemokratická poslankyňa fínskeho parlamentu Päivi Räsänenová v rozhovore pre Alliance Defending Freedom International povedala, že byť vypočúvaná kvôli zdieľaniu biblického verša je „celkom veľké privilégium“.„Mala som možnosť veľakrát povedať polícii o posolstve evanjelia, o tom, čo Biblia učí o hodnote človeka,“ povedala. https://www.postoj.sk/97152/byt-stihana-za-zdielanie-versa-z-biblie-je-privilegium

M.R.Štefánik – na košariskej fare

M.R.ŠTEFÁNIK (na košariskej fare) Hovoril otec na fare košariskej (na fare, čo hrubé má múry a obloky zamrežované, lipy voňajú vedľa nej, i kostol belie sa v súmraku) hovoril otec: “Keď zve ťa osud, choď! Nám boriť sa tu, zmárať usúdené a kosti zložiť do poddaných zeme sťa semä, ktoré zíde azda raz, keď príde jar a prinesie svoj plod. Ale ty, keď zve ťa osud, choď! Nás kedys’ osud tak zval, kŕdeľ malý, za vysokými ľudstva ideály cez hrádze, hnúšte, chraste, strminy na výšiny, kde rodu vykúpenie sme uzrieť chceli, podľa vidiny, již vnukla nám v mladi Slávy dcéra,...

Choďme v svetle Hospodinovom!

     Choďme v svetle Hospodinovom ! Hoc svet i v temne hriechu trvá, tá chvíľa svätá jednaj príde, keď v jednom duchu, v jednom cite sa všetci pohneme ku Kristu a zahoríme jednou láskou… Ó, zaskvej sa hviezda spásy nad púťou žitia – trpkou, ťažkou. Amen (M.R.) Iz 2, 2 – 5: “V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy (3) a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili...