Prof.Robert Kolb z USA – čestný doktor UK v Bratislave

AMERICKÝ TEOLÓG ZÍSKAL ČESTNÝ DOKTORÁT UNIVERZITY KOMENSKÉHO Bratislava 13. novembra 2017: Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis, USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu navrhla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. 13. 11. 2017 13.00 hod. Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK Dr. h. c. mult., Prof. Robert Kolb, PhD., (76) je poprednou vedeckou autoritou na reformáciu a poreformačné obdobie, Martina Luthera a jeho spolupracovníkov a na evanjelickú teológiu. Je nositeľom troch čestných doktorátov a svetovo uznávaným odborníkom na výskum druhej a tretej...

500. výročie reformácie Dr. Martina Luthera

31. OKTÓBER –  Pamiatka reformácie: Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.   (Rímskym 3, 28). Ako vysoko je nebo nad zemou, tak veľmi je vzdialený zákon od ospravedlnenia. V ospravedlnení sa nemá učiť, kázať ani uvažovať nič iné len jedine slovo milosti v Kristovi. Zákon vôbec neslúži na dosiahnutie  a napomáhanie spravodlivosti, ktorá platí pred Bohom. Ak sa chápe vážne, vedie a spôsobuje zúfalstvo; ak sa chápe ľahkovážne, privádza k pokrytectvu. Nesprávne chápané Evanjelium tvorí bezbožných sebeckých ľudí; ak je správne chápané a vierou prijímané, vtedy tvorí zbožných, blahoslavených ľudí. Kresťanská spravodlivosť je naša jediná záštita, a to...

Peniaze na Sigord sú (už) vrátené

Ako informuje posledné číslo EPST, 16.okt. farár Marek Cingeľ v Richvalde redakcii napísal:“ Dlžná suma v súvislosti s ÚZ Heliantus bola splatená v plnej výške“. Napriek tomu, že prípad sa ťahal niekoľko rokov a povinnosťou vrátiť peniaze br.farára zaviazal aj štátny súd, financie dlho vrátené neboli. – S takým postupom mlčky, alebo nahlas súhlasili mnohí a to ja nadriadení v senioráte. Až po medializácii v Posle nastala náprava stavu trvajúceho 5 rokov.  Že by okrúhle výročie reformácie predsa len „zabralo“?  

Poďakovanie za úrody zeme

Tys’ dal nám, Bože, čo treba… Buď Ti dnes sláva, veleba – za chlieb a zdravie i čo máme ďakujeme Ti v našom chráme. A keď už máme zas čo jesť – patrí Ti vďaka a všetka česť! Veď nás i ďalej – dary v zdraví užiť a Tebe, Otče, verne slúžiť!  Amen (M.R.) 2 K 9, 6 – 12: „Toto však hovorím: kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (8) A...